දෙනයන

ටිෂානි සචින්තා ගමලත්
අෂානි නයනදී ගමලත්

Sunday, September 6, 2015

17. පොසොන් දවස


1. අපේ ගමේ පොසොන්එකට කූඩුවක් සාදා ඇත ඒ කූඩුවෙන් කියවෙන්නේ රන් වන් ගැනය.
2. පොසොන් පොහොයට තොරණක් සාදන්න අපේ ගෙදර අයියලා දෙදෙනෙක් ආවා ඒ අයියලාගේ තොරණ බලන්න අපිත් ගියා.
3. පොසොන් පොහොයට අහසේ සඳ බැබළි බැබළි පායා ඇත.
4. වෙසක් පොහොය වාගේම පොසොන් පොහොයත් අපි ඊයේ සැමරුවාය.
5. පොසොන් පොහොයට අපි සිල් ගත්තා ඒක නිසා අපිට පින්සිද්ද උණා.

                                 නයනදීගේ 2 වසර රචනා පොතෙන්

ප. ලි. පළමු වාක්‍යයේ රන්වන් කියන්නේ මොකක්ද දන්නෙ නෑ.. ගුරුතුමී යටින් ඉරක් ඇඳලා තිබ්බා.
දෙවන වාක්‍යයේ කියන්නේ ලොකු දූගෙ පාසල් වෑන් රියේ යන පුතෙක් එයාගෙ යාලුවෙක් එක්ක ආවා සීඩී එකක් ඉල්ලගන්න.. එයාලගෙ තොරණ පෙන්වද්දි දාන්න.. ඒක ගැනයි ඒ කියලා තියෙන්නේ..
හතරවන වාක්‍යයේ සැමරුවාය එකේ ය යන්න කපලා තිබ්බා තුරුතුමී.
පස්වන පේළියේ පින්සිද්ද වචනේ පින්සිද්ධ කියලා හදලා තිබ්බා..
 තවමත් මේ වාක්‍ය කීපයක් එකතු කරන ලෙඩේ තියේ.. වෙලාවකට කිසිම සමාන කමක් නැති වාක්‍ය එකතු කරද්දි තමා ඉතින්...


No comments:

Post a Comment